Informacja Kryzysowa

Informacja Kryzysowa

Szanowni Państwo, w obliczu szalejącego wirusa i niemożliwych do przewidzenia zdarzeń następujących z dnia na dzień, prosimy mieć na uwadze, że mogą niezależnie od nas i od całego wysiłku jaki wkładamy w pracę powstać bliżej nieokreślone opóźnienia.

Mogą one być powodowane opóźnieniami w dostawach, brakami towarów i ich komponentów, kwarantannami oraz nieobecnościami pracowników firm kooperujących w tym kurierów, doręczycieli.

Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Korzystając z okazji życzymy wszystkim zdrowia.

Proszę się nie dać złapać wirusowi

Pozdrawiamy zespół felgum